سرخط خبرها

بازدید مهندس نوروزی فرماندار و مقام عالی دولت در شهرستان به اتفاق هیئت همراه از پست های شهید رگبار و شهید نوری حقانی در طرح نوروز ۹۶

بازدید مهندس نوروزی فرماندار و مقام عالی دولت در شهرستان به اتفاق هیئت همراه از پست های شهید رگبار و شهید نوری حقانی در طرح نوروز 96

بازدید مهندس نوروزی فرماندار و مقام عالی دولت در شهرستان به اتفاق هیئت همراه از پست های شهید رگبار و شهید نوری حقانی در طرح نوروز ۹۶

ادامه نوشته »

دکترپورعیسی،رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان باحضور در پست امدادگر جانفدا حسین خدمتگزار شیروان وامضا میثاق نامه به کمپین ملی نه به تصادفات جاده ای پیوست

دکترپورعیسی،رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان باحضور در پست امدادگر جانفدا حسین خدمتگزار شیروان وامضا میثاق نامه به کمپین ملی نه به تصادفات جاده ای پیوست

دکترپورعیسی،رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان باحضور در پست امدادگر جانفدا حسین خدمتگزار شیروان وامضا میثاق نامه به کمپین ملی نه به تصادفات جاده ای پیوست

ادامه نوشته »

پخش گزارش خبری حضورمعاون محترم رییس جمهور سرکارخانم ابتکار در خراسان شمالی وشرکت ایشان به همراه استاندارمحترم خراسان شمالی درکمپین نه به تصادفات جاده ای جمعیت هلال احمر

پخش گزارش خبری حضورمعاون محترم رییس جمهور سرکارخانم ابتکار در خراسان شمالی وشرکت ایشان به همراه استاندارمحترم خراسان شمالی درکمپین نه به تصادفات جاده ای جمعیت هلال احمر

پخش گزارش خبری حضورمعاون محترم رییس جمهور سرکارخانم ابتکار در خراسان شمالی وشرکت ایشان به همراه استاندارمحترم خراسان شمالی درکمپین نه به تصادفات جاده ای جمعیت هلال احمر

ادامه نوشته »

اجرای طرح ملی خادم(خانواده آماده در مخاطرات) جهت آشنایی و آمادگی اهالی روستای پسرکانلو در برابر مخاطرات طبیعی ، توسط امدادگران جمعیت هلال احمر شهرستان بجنورد

اجرای طرح ملی خادم(خانواده آماده در مخاطرات) جهت آشنایی و آمادگی اهالی روستای پسرکانلو در برابر مخاطرات طبیعی ، توسط امدادگران جمعیت هلال احمر شهرستان بجنورد

اجرای طرح ملی خادم(خانواده آماده در مخاطرات) جهت آشنایی و آمادگی اهالی روستای پسرکانلو در برابر مخاطرات طبیعی ، توسط امدادگران جمعیت هلال احمر شهرستان بجنورد

ادامه نوشته »

بازدید مدیر عامل ،نماینده ولی فقیه،معاونان جمعیت هلال احمر خراسان شمالی از پایگاههای امداد ونجات و پستهای ایمنی وسلامت مسافرین نورورزی شهرستان اسفراین

بازدید مدیر عامل ،نماینده ولی فقیه،معاونان جمعیت هلال احمر خراسان شمالی از پایگاههای امداد ونجات و پستهای ایمنی وسلامت مسافرین نورورزی شهرستان اسفراین

بازدید مدیر عامل ،نماینده ولی فقیه،معاونان جمعیت هلال احمر خراسان شمالی از پایگاههای امداد ونجات و پستهای ایمنی وسلامت مسافرین نورورزی شهرستان اسفراین

ادامه نوشته »

به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، معصومه ابتکار معاون محترم رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با امضای میثاق نامه ای به کمپین “نه به تصادفات جاده ای ” پیوست

به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، معصومه ابتکار معاون محترم رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با امضای میثاق نامه ای به کمپین "نه به تصادفات جاده ای " پیوست

به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، معصومه ابتکار معاون محترم رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور  با امضای میثاق نامه ای به کمپین “نه به تصادفات جاده ای ” پیوست

ادامه نوشته »