سرخط خبرها

حضورفرماندهی محترم نیروی انتظامی استان ومسئولین استانی وشهرستانی در پست ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی

حضورفرماندهی محترم نیروی انتظامی استان ومسئولین استانی وشهرستانی در پست ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی

حضورفرماندهی محترم نیروی انتظامی استان ومسئولین استانی وشهرستانی در پست ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی امور جوانان جمعیت هلال احمر فاروج۰ نوروز ۹۶

ادامه نوشته »

بازدید رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بجنورد از پست های طرح نوروزی جوانان

بازدید رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بجنورد از پست های طرح نوروزی جوانان

بازدید رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بجنورد از پست های طرح نوروزی جوانان بازدید رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بجنورد از پست های طرح نوروزی جوانان ، امداد و تیم توانا در محل باباامان ۹۵/۱۲/۳۰ رابط خبری جوان جمعیت هلال احمر شهرستان بجنورد.

ادامه نوشته »

مدیرعامل،معاونین ونماینده محترم ولی فقیه درجمعیت هلال احمرازپایگاه های امدادونجات وپستهای ایمنی وسلامت مسافرین نوروزی جوانان بازدیدومیثاق نامه کمپین نه به تصادفات جاده ای را امضا کردند

مدیرعامل،معاونین ونماینده محترم ولی فقیه درجمعیت هلال احمرازپایگاه های امدادونجات وپستهای ایمنی وسلامت مسافرین نوروزی جوانان بازدیدومیثاق نامه کمپین نه به تصادفات جاده ای را امضا کردند

مدیرعامل،معاونین ونماینده محترم ولی فقیه درجمعیت هلال احمرازپایگاه های امدادونجات وپستهای ایمنی وسلامت مسافرین نوروزی جوانان بازدیدومیثاق نامه کمپین نه به تصادفات جاده ای را امضا کردند

ادامه نوشته »