• قصه گویی محسن نجات ،مدیرعامل جمعیت هلال احمرخراسان شمالی

    قصه سرایی ،محسن نجات مدیر عامل هلال احمر خراسان شمالی در مهد کودک نغمه شادی بجنورد

  • آموزشهای همگانی مهم ترین دغدغه جمعیت هلال احمر خراسان شمالی

    مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی گفت: با توجه به حادثه خیز بودن استان آموزش های همگانی بایستی در میان مردم نهادینه شود.

  • برگزاری رژه خودرویی طرح زمستانه در استان